Periodisk besiktning
- 49,00 €
Emissionsmätning, bensin
- 25,00 €
Emissionsmätning, diesel
- 36,00 €
OBD-mätning
- 20,00 €
Uppföljningsgranskning
- 30,00 €
- OBD-mätning krävs på bensindrivna personbilar och paketbilar, som tagits i bruk 2001 eller senare.

- Om besiktningstiden redan har gått ut, eller om fordonet tagits ur bruk, bör du alltid boka tid om du planerar att flytta besiktningen.

- Priserna gäller för fordon med en totalvikt på högst 3500 kg

- Priserna är inklusive moms 24%

- Priserna gäller fr.o.m. 7.1.2014 med förbehåll för ändringar