Inhemsk besiktning

Öppethållningstid
Vardagligen 8–18

Till oss kan du komma helt utan att boka tid.

Man kan reservera tid om så önskas, men det är inte nödvändigt.

Periodisk besiktning

50€

Emissionsmätning

Bensin 30€
Diesel 40€

OBD-mätning

40€

Uppföljningsgranskning

30€

OBD-mätning krävs på bensindrivna personbilar och paketbilar, som tagits i bruk 2001 eller senare.

Om besiktningstiden redan har gått ut, eller om fordonet tagits ur bruk, bör du alltid boka tid om du planerar att flytta besiktningen.

Priserna gäller för fordon med en totalvikt på högst 3500 kg

Priserna är inklusive moms 24%

Priserna gäller fr.o.m. 7.1.2014 med förbehåll för ändringar

Raaseporin Autokatsastus Oy

FO-nummer: 2579906-6

Besöksadress

Västanbyvägen 3
10600 Raseborg

Ta kontakt

Telefon

019 241 1274
019 241 1275

E-post

info@raaseporinautokatsastus.fi

Facebook

@raaseporinautokatsastus